De kleine lettertjes

Voorwaarden verhuur

In het appartement mag niet gerookt worden en mogen geen feestjes gehouden worden. Ook is het niet toegestaan niet-huurders toe te laten in het appartement. Huisdieren zijn niet toegestaan. De hoofdgast is minimaal 23 jaar.

Schade

Indien er schade aan de eigendommen of woning toegebracht wordt door de huurder, zal de verhuurder de huurder hiervoor aansprakelijk stellen. Dit geldt ook voor eventuele schade aan de gemeenschappelijke ruimten, eventuele boetes opgelegd vanwege illegale activiteiten, overige verhuur of bestelde diensten tijdens het verblijf, verlies van sleutels. Verder zijn alle sleutels achtergelaten op de keukentafel en zijn de deuren van de woning zijn goed dichtgedaan. De huurder is niet uit de accommodatie gezet door de eigenaar (of afgevaardigde van de eigenaar) of de politie.

De verhuurder gaat er vanuit dat de huurder hiervoor een reis- dan wel een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Annuleringsvoorwaarden

De partijen komen de volgende annuleringsvoorwaarden overeen:

 • Voor annuleringen gemaakt in een tijdsbestek van meer dan 60 dagen voor aankomst, wordt het gehele aanbetaalde bedrag onder inhouding van 5% annuleringskosten of € 50,00 (het grootste bedrag van de twee) teruggestort indien de verhuurder erin slaagt een andere huurder te vinden.
 • Voor annuleringen of wijzigingen die als gevolg hebben dat het verblijf korter wordt, die gemaakt worden tussen 30 en 60 dagen voor aankomst, wordt het gehele aanbetaalde bedrag onder inhouding van 10% annuleringskosten of € 100,00 (het grootste bedrag van de twee) teruggestort indien de verhuurder erin slaagt een andere verhuurder te vinden.
 • Voor annuleringen of wijzigingen die als gevolg hebben dat het verblijf korter wordt, die gemaakt worden binnen 30 dagen voor aankomst, leiden er toe dat het recht vervalt op de teruggaaf van de volledige huursom.
 • Annulering of eerder vertrek geeft geen recht op teruggaaf van de huur.
 • Er wordt géén compensatie betaald in geval van ‘force majeure’ (iets dat niet valt te voorzien of buiten invloed van de verhuurders valt).
 • Check met uw annuleringsverzekering aan welke voorwaarden u moet voldoen om teruggave van uw verzekering te krijgen bij annulering.

Algemene voorwaarden
De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

 1. De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder.  Ook ziet de huurder erop toe geen overlast voor de buurt te veroorzaken. 
 2. Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei en -apparatuur, vaatwerk, glazen, dekbedden, kussens, beddengoed, handdoeken, etc. In geval van extreme vervuiling is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder een bedrag voor extra schoonmaak van het gehuurde extra in rekening te brengen, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekbedden, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van raambekleding, muren, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.
 3. De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.
 4. De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.

Maximale bezetting

Het maximale aantal gasten is beperkt tot vier (4) personen ouder dan 3 jaar + 1 kind tot 2 jaar. Een toeslag van € 15,- geldt voor iedere persoon per nacht boven de twee personen.

Inbegrepen

Bij het huurtarief is inbegrepen: schoon bedlinnen, handdoekset, strandhanddoek (april-oktober), privé parkeerplek (geldt alleen voor het Centrum appartement in Calle Alderete), wifi, water, elektriciteit en gebruik van alle apparatuur en spullen die beschikbaar zijn in het appartement.

Valse reserveringen

Reserveringen die gemaakt worden onder een valse voorwendselen zullen resulteren in het inhouden van uw gemaakte betalingen, aanbetalingen of huurbedrag, en de partij zal geen toegang tot de woning verkrijgen.

Parkeren

Bij het Centrum appartement in Calle Alderete wordt er privé parkeerruimte geboden voor maximaal 1 klein tot middelgroot (Europese maat) voertuig. Let op! De parkeerruimte is niet geschikt voor grote auto’s! Neem bij twijfel contact op met de verhuurder. Het voertuig mag alleen geparkeerd worden op parkeerplaats nummer 6. De kosten van een eventuele schade aan het voertuig en/of garage ten hiervoor berusten volledig bij de voertuigeigenaar of -huurder. 

Reis- en annuleringsverzekering

We raden al onze gasten aan een reis- en annuleringsverzekering aan te schaffen voor hun vakantie. Een annuleringsverzekering moet doorgaans binnen 7 dagen na boeking afgesloten worden. Een reisverzekering kan meestal tot kort voor vertrek.

Aansprakelijkheid

De huiseigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning. De huiseigenaren zijn tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

Ontbindende voorwaarden

In het geval van uitblijven van betaling van huur en/of andere kosten of in het geval van het niet respecteren van een van de voorwaarden van de huurovereenkomst en 8 dagen na een vergeefs gezonden aanmaning, kan de verhuurder de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

 

Privacyverklaring

La Tierra Sur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

La Tierra Sur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer indien van toepassing

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

La Tierra Sur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • La Tierra Sur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

La Tierra Sur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

La Tierra Sur deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. La Tierra Sur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt La Tierra Sur jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Zo is het noodzakelijk om alle personen die verblijven aan te melden bij de Spaanse overheid. Hiervoor volgen wij de vereiste stappen die de registratie voor je verblijf meebrengen. Een geldig legitmatiebewijs is hierbij noodzakelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

La Tierra Sur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@latierrasur.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. La Tierra Sur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

La Tierra Sur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

La Tierra Sur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verzoeken en opmerkingen

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik zijn, of wil je je gegevens inzien of wijzigen, neem dan contact op met ons of via info@latierrasur.com

Meer weten over Malaga?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief met leuke tips over Malaga en de omgeving van Malaga. Geen zorgen, we gaan je echt niet spammen ;-). Een keer in de 2 tot 4 weken ontvang je een leuke nieuwsbrief van mij, met zo nu en dan een interessante kortingscode!